رعایت فرمت نگارش مقالات ارسالی
1400/09/08

ضمن آرزوی موفقیت و به روزی 

به اطلاع محققان و پژوهشگران محترم می رساند مقالات بایستی به فرمت آیین نامه نگارش مقالات بارگذاری شده در بخش دسترسی سریع دانلود فایل های مرتبط به دبیرخانه همایش ارسال گردد. از این رو تقاضا می گردد به منظور تسریع در امر داوری مقالات ارسالی، مورد فوق را رعایت فرمایند.

با تشکر

دبیرخانه همایش