برنامه سخنرانان همایش
1400/09/24

به استحضار کلیه پژوهشگران و علاقه مندان می رساند برنامه سخنرانان در همایش ملی حقوق جهت هر گونه استفاده به پیوست اعلام می گردد.

برنامه(سین) همایش

باتشکر 

دبیرخانه همایش