گواهی حضور
1400/09/30

به اطلاع کلیه شرکت کنندگانی که خواستار دریافت گواهی حضور همایش هستند، می رساند برای این منظور ایمیلی حاوی مشخصات کامل نام و نام خانوادگی به همراه کد ملی را به آدرس ایمیل دبیرخانه همایش به نشانی info.mohaddes2021@mohaddes.ac.ir ارسال نمایند. پس از بررسی و صحت حضور پژوهشگر، گواهی صادر و به همان آدرس ایمیل ارسال می گردد.

با تشکر

دبیرخانه همایش